استفاده از فنر لوله بازکن برقی

سرفصل های محتوا

دستگاه فنر لوله بازکنی

فنر لوله بازکن برقی، ابزاری بسیار مفید و کارآمد در رفع انواع گرفتگی، انسداد در لوله های فاضلاب خانگی و شهری می باشد. دستگاه فنر لوله بازکنی یا فنر لوله بازکنی برقی، وسیله ای است که قادر به باز کردن هر گونه گرفتگی در لوله ها و مجاری فاضلاب می باشد.
این دستگاه از یک فنر بلند، و انعطاف پذیر که تا عمق های بالاتر از ده متر هم می تواند نفوذ کند، و یک موتور الکتریکی تشکیل شده است. موتور دستگاه طوری طراحی شده، که قادر به گردش به چپ و راست می باشد (به کمک کلید های چپ گرد و راست گرد) این کار باعث آسان شدن عمل فنرزنی شده است.

استفاده از فنر لوله بازکن

نحوه کار با دستگاه فنر لوله بازکنی

کار با دستگاه فنر لوله بازکنی به این صورت است که، در ابتدا فنی کار باید به طور تخصصی موتور را روی دور بسیار پایین روشن کرده، و سپس سر فنر را به آرامی وارد لوله کند (فنر زنی).
همزمان با دوران موتور، فنر داخل لوله می رود تا جایی که با عامل گرفتگی لوله برخورد کند؛
در این مرحله با افزایش دور موتور، فشار فنر بر عوامل گرفتگی لوله بیشتر خواهد شد، تا اینکه آن ها را از بین برده و لوله را باز کند.
لازم به ذکر است که هر فنر، انواع سر فنر های مختلفی دارد که با توجه به نوع گرفتگی، کاربردشان با هم فرق می کند. پس در هنگام لوله بازکنی باید به این نکته توجه داشت که از چه نوع سر فنری بهتر است استفاده شود. بعد از باز شدن لوله، فنر از لوله خارج شده و لوله باز خواهد شد. در انتهای کار مقداری آب به داخل لوله ریخته می شود، تا جرم ها و رسوبات باقی مانده در مجرا شسته شده و به خارج از لوله هدایت شوند.